ΠΕΜΜΕΚΕΝ Χρήσιμες Συνδέσεις Ενώσεις - Σωματεία

Ενώσεις - Σωματεία

Προβολή # 
1   Link   Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ)
2   Link   Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΠΕΝ)
3   Link   Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ)
4   Link   Hellenic Shipbrokers Association (HSA)
5   Link   International Transport Federation (ITF)
6   Link   International Organization of Masters, Mates & Pilots (IOMMP)
7   Link   Πανελλήνιος Σύνδεσμος Οικονομικών Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΣΟΑΕΝ)
8   Link   Πανελλήνια Ένωση Ραδιοτηλεγραφητών Ραδιοηλεκτρονικών Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΡΡΑΕΝ)